statystyki ruchu Komtech Infrastruktura Sp. z o.o. – Infrastruktura IT dla Biznesu - Nowe wdrożenie - DataCore Virtual SAN w PGE Elekrowni Bełchatów

banner-top-aktualnosci

Oferta Komtech Infrastruktura na wdrożenie rozwiązania Virtual SAN firmy DataCore została wybrana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Oddział Elektrownia Bełchatów w celu modernizacji systemu wspomagania pracy bloków energatycznych.

Belchatow Elektrownia

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden z koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Spółka PGE GiEK S.A. składa się z centrali i 12 oddziałów, zlokalizowanych na terenie dziewięciu województw. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

PGE GiEK S.A. jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w rynku wydobywczym tego surowca, w Polsce wynosi ponad 78%), a także największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej, zaspokajającym ponad 37% krajowego zapotrzebowania. Na rynki lokalne dostarcza również blisko 18,5 mln GJ ciepła.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zatrudnia łącznie prawie 17,5 tys. pracowników.

Elektrownia Bełchatów jest największą w Polsce i Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym. Moc pracujących tu bloków energetycznych wynosi 5298 MW i stanowi około 19% mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Roczna produkcja energii wynosząca przeciętnie 27-28 TWh, stanowi około 20% produkcji krajowej.

Przedmiotem ogłoszonego przez PGE GiEK S.A. przetargu była modernizacja sprzętowo-programowa istniejącego systemu wspomagającego pracę bloków energetycznych oraz przeniesienie (migracja) systemów pracujących w środowisku serwerów fizycznych do środowiska wirtualnego.

Na mocy podpisanej umowy Komtech Infrastruktura dostarczył do klienta platformę virtual san basewirtualizacyjną opartą o najnowszej generacji sprzęt serwerowy firmy HP, oprogramowanie wirtualizacyjne VMware oraz oprogramowanie SANsymphony-V firmy DataCore. Komtech Infrastruktura wykonał instalację, konfigurację i uruchomienie dostarczonego sprzętu, instalację i uruchomienie środowiska wirtualizacyjnego VMware oraz DataCore Virtual SAN (wirtualizacja storage). Projekt obejmował także przeprowadzenie szkoleń personelu klienta w zakresie VMware oraz DataCore. Komtech Infrastruktura świadczył też będzie posprzedażowe wsparcie techniczne eksploatacji dostarczonego rozwiązania.