statystyki ruchu Komtech Infrastruktura Sp. z o.o. – Infrastruktura IT dla Biznesu - Autentykacja Deepnet DualShield rekomendowana przez SC Magazin

banner-top-aktualnosci

Oferowane przez Komtech Infrastruktura Sp. z o.o. rozwiązanie w zakresie silnej autentykacji Deepnet Security DualShield zostało drugi rok z rzędu wyróżnione przez czasopismo SC Magazine prestiżowym tytułem „Rekomendowany Produkt”.

 

              

         

Deepnet Security jest światowym liderem w zakresie silnej autentykacji i rozwiązań zapobiegających „phishingowi”. DualShield jest wielokrotnie nagradzaną, zunifikowaną, wszechstronną, platformą autentykacyjną, dostarczającą wieloskładnikowe metody autentykacji dla różnych kanałów komunikacji, aplikacji, użytkowników i autentykatorów. Deepnet DualShield umożliwia firmom i organizacjom zastosowanie szerokiego zakresu silnych metod autentykacyjnych do zabezpieczenia różnych metod dostępu do zasobów i aplikacji w ramach jednej, zunifikowanej platformy autentykacyjnej.

Wspierane rozwiązania:

                  - VPN
- IPSEC VPN
- SSL VPN
   WEB:
- DualShield Web Authentication Gateway
- DualShield IIS Agent
   Cloud:
- Google Apps
- Citrix XenApp
- 2X Application Server
- SAML enabled application
   Virtual Desktop:
- VMWare View
- Citrix XenDesktop 2X Virtual Desktop
- Microsoft Remote Desktop
   Windows:
- Windows Dektop Logon
- Windows Terminal Services
   Outlook:
- Outlook Web Access
- Outlook Anywhere
- Outlook ActiveSync
   Linux:
- Pluggable Authentication Module (PAM)
- VMWare ESX server

  

Wspierane metody autentykacji:

                   - One-Time Password
- Hardware OTP Tokens
- Software OTP Tokens
- Mobile OTP Tokens
- Physical Grid Cards
- Virtual Grid Cards
On-Demand Password:
- Text (SMS)
- Telephone (Voice)
- Twitter
- Email
Biometrics:
- Keystroke Recognition
- Voiceprint Recognition
- Face Recognition
Device DNA:
- Computer device fingerprint
- USB flash drive fingerprint
Certificates

 

Najważniejsze funkcjonalności:

  • Konsola zarządzająca dostępna przez siec WWW
  • Wsparcie dla integracji z  LDAP/AD
  • Możliwość przydzielanie różnych poziomów uprawnień      użytkownikom
  • Zarządzanie czasem życia tokenów
  • Konfiguracja oparta o polityki
  • Rozszerzone wsparcie dla RADIUS
  • Single Sign-On
  • Portal WWW dla użytkowników

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Deepnet DualShield,  skontaktuj się z nami