statystyki ruchu Komtech Infrastruktura Sp. z o.o. – Infrastruktura IT dla Biznesu - banner

banner-top

W dzisiejszych czasach gwałtownie rośnie wielkość oraz wartość gromadzonych i przetwarzanych przez firmy danych. Zapewnienie bezpieczeństwa tych danych, stałego i wydajnego dostępu do nich staje się wyzwaniem stawianym przy projektowaniu współczesnych systemów pamięci masowej.

data-core

Rozwiązaniem pozwalającym uzyskać najwyższą dostępność, wydajność i maksymalne wykorzystanie danych jest wirtualizacja zasobów pamięci masowych w oparciu o oprogramowanie SANsymphony firmy DataCore. Jest to kompleksowe rozwiązanie niezależne od sprzętu, całkowicie zmieniające ekonomię zaopatrzenia, replikacji i ochrony zasobów, zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i małych oraz średnich firm.

Z badań przeprowadzonych przez firmę TechValidate wśród użytkowników tego rozwiązania wynika:

1  100% 

redukcji przestojów związanych z awariami pamięci masowych

 2  10x  

zwiększenie wydajności

 3  4x  

zwiększenie wykorzystania przestrzeni

 4  75%  

redukcji kosztów pamięci masowych

Ogromną zaletą oprogramowania DataCore jest możliwość instalacji na  standardowych serwerach dowolnego producenta oraz możliwość wirtualizacji praktycznie dowolnych zasobów storage’wych od wszelkiego typu macierzy, półek dyskowych, kart SSD PCIe aż po wewnętrzne dyski serwerów.

Funkcjonalność DataCore obejmująca prowizjonowanie przestrzeni dyskowych, kopie migawkowe, migracje aktywnych wolumenów dyskowych między oddalonymi nawet o dziesiątki kilometrów lokalizacjami, automatyczny tiering  do 15 poziomów czy możliwość natychmiastowego odtworzenia dowolnych danych historycznych z ostatnich 14 dni bez konieczności odtwarzania z kopii zapasowej stawia rozwiązanie DataCore w jednej kategorii z najlepszymi rozwiązaniami klasy enterprise jedynie za ułamek ich ceny.

DataCore SANsymphony umożliwia miedzy innymi:

- Znaczne obniżenie kosztów posiadania i utrzymania pamięci masowych w przedsiębiorstwie poprzez optymalne wykorzystanie pojemności i szybkości wszystkich posiadanych zasobów storage.

- Zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka przestojów  wynikających ze zdarzeń losowych lub koniecznych  zabiegów serwisowych poprzez wielopoziomową redundancję w warstwie storage.

- Spełnienie wymogów formalnych lub ustawowych rozproszenia danych do dwóch lub więcej ośrodków z zachowaniem synchronicznej lub asynchronicznej replikacji danych pomiędzy ośrodkami.

- Przyspieszenie pracy systemów i baz danych przedsiębiorstwa poprzez  wykorzystanie pamięci serwerów jako cache oraz dynamiczne zarządzanie obciążeniami we/wy, które kierowanie są na najszybsze warstwy złożone z dysków lub kart NAND SSD..

Główne korzyści wynikające z wirtualizacji pamięci masowej:

- większy poziom wykorzystania posiadanych zasobów,

- niezależność od sprzętu,

- większa efektywność operacyjna,

- łatwiejsze zarządzanie,

- migracja danych i dynamiczne przydzielanie zasobów,

- możliwość szybkiego wprowadzania zmian w infrastrukturze,

- brak konieczności wyłączania sprzętu do przeprowadzenia prac serwisowych.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat wirtualizacji pamięci masowych w Twojej firmie, skontaktuj się z nami