statystyki ruchu Komtech Infrastruktura Sp. z o.o. – Infrastruktura IT dla Biznesu - Oferta

banner-top-oferta

We współczesnej firmie procesy biznesowe są ściśle związane z infrastrukturą informatyczną. Sukces biznesowy w dużym stopniu zależny jest od niezawodnych, wydajnych i bezpiecznych systemów IT a ich właściwe wykorzystanie zapewnia stabilność działania, osiąganie założonych celów oraz pomoc w budowie wiarygodności i konkurencyjności firmy.

Ochrona ciągłości procesów biznesowych przedsiębiorstwa jest jednym z najistotniejszych zadań, zapewniających przetrwanie i rozwój firmy na rynku. W nowoczesnych procesach biznesowych, systemy IT stanowią podstawowe narzędzia pracy dla zdecydowanej większości pracowników. Rosnąca konkurencja powoduje, ze nawet krótka przerwa w funkcjonowaniu może doprowadzić do eliminacji firmy z rynku. Dlatego też czas, w jakim informatycy są w stanie przywrócić do pracy dotknięty awarią system, staje się parametrem krytycznym dla wszystkich pracowników działów biznesowych większości instytucji.

Niezbędna jest zatem ocena ryzyka finansowego i niematerialnego oraz analiza wpływu przestojów na prowadzoną działalność. Zarządzanie ryzykiem pomaga określić najbardziej krytyczne procesy, najistotniejsze zasoby i największe zagrożenia, zmniejszając ryzyko potencjalnych strat a opracowanie efektywnego programu ciągłości biznesowej całego przedsiębiorstwa, zapewni utrzymanie bądź szybkie przywrócenie sprawności operacyjnej.

Każda firma czy instytucja działająca na rynku posiada liczne informacje, które są kluczem do osiągnięcia sukcesu biznesowego, podejmowania trafnych decyzji, unikania pomyłek i strat. Informacje te są strategiczne dla działalności firmy i należy ją odpowiednio chronić.

Ochrona informacji biznesowej jest nie tylko bardzo ważnym, ale równocześnie bardzo trudnym i delikatnym zadaniem. Ma ona fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa firmy, jej pozycji oraz wizerunku na rynku. Skutki utraty danych są trudne do oszacowania, szczególnie gdy chodzi o reputację w oczach klientów czy kontrahentów, mogą prowadzić do osłabienia pozycji firmy na rynku, a w konsekwencji nawet do jej upadłości.

Kluczowy jest zatem właściwy wybór oraz implementacja technologii informatycznych, jak również wspierających je rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych. Spółka Komtech Infrastruktura znając otoczenie, w jakim działają Klienci oraz nurtujące ich problemy i zagrożenia, dostarcza wysokiej jakości rozwiązań spełniających wymagania standardów bezpieczeństwa, bazujące na sprawdzonych produktach czołowych światowych producentów. Ogromne doświadczenie specjalistów stanowi gwarancję jakości i niezawodności oferowanych rozwiązań. Indywidualne podejście do każdego projektu oraz jego kompleksowość uwzględniająca realizację projektu, serwis i dedykowane wsparcie techniczne, stanowią gwarancję wysokiej jakości oferowanych usług, służących zapewnieniu bezpiecznej infrastruktury informatycznej w Twojej firmie.