Współczesne systemy IT, pomimo zastosowań coraz bardziej zaawansowanych technologii i rozwiązań nadal narażone są na mniejsze lub większe ryzyko awarii a w konsekwencji przestojów i wymiernych strat dla firm i instytucji. Zasoby danych są dla każdej firmy bardzo ważnym aktywem wykorzystywanym w bieżącej działalności biznesowej. Funkcjonowanie firmy zależy od ich odpowiedniego zabezpieczenia

Kopie zapasowe stanowią zabezpieczenie danych które mogą zostać utracone w przypadku awarii, jak też istotny element planu odtworzenia systemu IT w przypadku katastrofy. Ze względu na stopień skomplikowania współczesnych systemów IT oraz wymagania biznesowe współcześnie rzadko prowadzi się wdrożenia klasycznego systemu backupu. Rozwiązania tego typu powiązane są z systemami archiwizacji, replikacji, sieciami SAN czy mechanizmami szybkich kopii migawkowych. W obszarze sprzętu użytego do budowy tych rozwiązań można zaobserwować daleko idące zmiany od klasycznych zestawów składających się z serwera, oprogramowania i przestrzeni taśmowej. Bardzo często wdrożenia obejmują również kompletne sieci SAN, macierze dyskowe z mechanizmami deduplikacji, replikacji, klastry serwerowe czy biblioteki taśmowe.

Specjalizując się w zakresie projektowania i wdrażania systemów kopii zapasowych danych oraz ich archiwizacji pomagamy ograniczyć ryzyko związane z utratą danych, konsekwencji wynikających z  przedłużających się przestojów spowodowanych awariami.

Proponujemy Ci podjęcie rozmów w zakresie uzyskania następujących korzyści:

 • Ograniczenie ryzyka utraty danych i ich niedostępności poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań umożliwiających  wykonywanie  kopii  zapasowych,  strategicznych  w  firmie danych, jak również szybkie ich odzyskiwanie w sytuacjach awaryjnych;
 • Redukcja kosztów posiadania rozwiązań do wykonywania kopii zapasowych i ich archiwizacji;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności danych;
 • Zapewnienie ciągłości pracy;
 • Uproszczenie procesu zarządzania systemami do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych;

Będąc doświadczonym partnerem wielu wiodących producentów w tym obszarze zachęcamy Cię do podjęcia z nami twórczej współpracy, do której wnosimy przede wszystkim:

 • silną orientację na potrzeby Twojej firmy w zakresie wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych;
 • gruntowną analizę Twojego środowiska pod kątem możliwych roziązań;
 • sprawdzoną wiedzę i doświadczenie  na temat rozwiązań do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych;
 • doświadczenie konsultingowe, doradcze i wdrożeniowe;
 • najwyższej klasy technologię sprzętu i oprogramowania, m.in.: HP, Symantec, CA, Veeam;
 • szkolenia;
 • wsparcie posprzedażowe;
 • gwarancję jakości.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat rozwiązań do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych, skontaktuj się z nami