Rosnące potrzeby i sytuacja rynkowa wymagają od przedsiębiorstw stałego zwiększania złożoności technologicznej środowiska IT. Niestety zarządzanie i utrzymanie rozbudowanej infrastruktury fizycznej niesie ze sobą bardzo wysokie koszty jej eksploatacji (np. zasilanie, ogrzewanie, powierzchnia) a także konieczność umiejętnego i efektywnego administrowania. Ponadto posiadanie krytycznych dla działalności firmy aplikacji wymaga zapewnienia ich wysokiej dostępności, a co za tym idzie inwestycji finansowych w kolejne rozwiązania sprzętowe.

Rozwiązaniem mającym na celu optymalizację i racjonalizację infrastruktury jest obecnie wirtualizacja zasobów serwerowych. Dzięki niej ilość sprzętu zostaje zmniejszona do minimum, ponieważ na jednym fizycznym urządzeniu możliwe jest osadzenie wielu w pełni funkcjonalnych, wirtualnych komputerów. Wdrożenie technologii wykorzystujących wirtualizację w infrastrukturze IT stanowi istotny krok w kierunku utworzenia bezpiecznego i elastycznego środowiska IT.

Specjalizując się w zakresie optymalizacji wykorzystania infrastruktury serwerowej pomagamy poprawić wykorzystanie zasobów, ograniczyć liczbę serwerów w Twojej firmie. Uzyskane oszczędności z tytułu kosztów wynajmu czy eksploatacji powierzchni, klimatyzacji, zużycia energii, znacząco obniżają całkowite koszty IT. Ponadto wirtualizacja upraszcza proces zarządzania infrastrukturą IT, wspomaga administratorów oraz przyspiesza codzienne czynności w zakresie obsługi, administracji, konserwacji i monitoringu zasobów. Dzięki możliwości bezpiecznego zabezpieczania i migracji całych wirtualnych środowisk bez przerw w obsłudze użytkowników, eliminowane są planowane przestoje a niezaplanowane awarie znacznie zredukowane. Wirtualizacja umożliwia również bezpieczne używanie, zarządzanie i monitorowanie serwerów co umożliwia zmniejszenie kosztów inwestycji i utrzymania infrastruktury IT przy jednoczesnym wzroście wydajności i elastyczności działów informatycznych Twojej firmy.

Proponujemy Ci podjęcie rozmów w zakresie uzyskania następujących korzyści:

 • Konsolidacja i optymalizacja infrastruktury serwerowej;
 • Redukcja kosztów infrastruktury serwerowej;
 • Zwiększenie niezawodności i dostępności aplikacji;
 • Zapewnienie ciągłości pracy;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa;
 • Uproszczenie procesu zarządzania infrastrukturą serwerową;
 • Uproszczenie procesu modyfikacji elementów składowych systemu IT;
 • Uniezależnienie się od dostawcy sprzętu.

Będąc doświadczonym partnerem wielu firm zachęcamy Cię do podjęcia z nami twórczej współpracy, do której wnosimy przede wszystkim:

 • silną orientację na potrzeby Twojej firmy w zakresie optymalizacji wykorzystania infrastruktury serwerowej;
 • gruntowną analizę środowiska pod kątem możliwości wirtualizacji poszczególnych elementów infrastruktury serwerowej;
 • sprawdzoną wiedzę na temat wirtualizacji zasobów;
 • doświadczenie konsultingowe, doradcze i wdrożeniowe;
 • najwyższej klasy technologię w zakresie sprzętu i oprogramowania;
 • szkolenia;
 • wsparcie posprzedażowe;
 • gwarancję jakości.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat rozwiązań wirtualizacji serwerów w Twojej firmie, skontaktuj się z nami