Kształtując postawy, zwyczaje, kulturę organizacyjną firmy lub instytucji, na której sukces pracujesz zdajesz sobie sprawę z wpływu jaki na całą jej działalność mają ludzie w niej pracujący. Jeżeli prowadzisz działalność, w której informacja ma znaczenie strategiczne dla prestiżu i bezpieczeństwa firmy lub podlega szczególnej ochronie prawnej, wiesz o tym jak ważne jest właściwe z nią postępowanie. Delegując zadania służbowe, na wielu poziomach i do wielu stanowisk nadajesz jednocześnie uprawnienia do przetwarzania określonych danych.

Znając poziom poufności przetwarzanej w firmie informacji wiesz jakie konsekwencje może mieć jej wyciek na rzecz konkurencji, wrogów firmy, mediów czy przeciwników politycznych. Utrata reputacji i zły wizerunek, utrata klienta, sankcje prawne, bezpośrednie szkody finansowe, postępowania i koszty sądowe, spadek konkurencyjności to tylko niektóre z potencjalnych kierunków eskalacji skutków wycieku informacji.

Ten „delikatny” z wielu względów problem, wymaga profesjonalnego i zaufanego podejścia do dyskusji na temat rzeczywistych potrzeb uzyskania na przykład takich możliwości:

 • jednoznacznego przypisania uprawnień użytkownika do wykorzystywanej przez niego informacji;
 • elektronicznego definiowania poziomu poufności informacji od chwili jej powstania, aż do całkowitego usunięcia z obiegu;
 • decydowania o uprawnionym sposobie przetwarzania informacji elektronicznej;
 • ograniczenie swobodnego wykorzystania obcych nośników informacji;
 • klasyfikacji użytkowników, systemów, peryferia, oprogramowania służących ochronie przetwarzanej informacji;
 • zachowania poufności danych w przypadku kradzieży lub zagubienia nośników danych;
 • wychwytywania zdarzeń naruszających ustalone reguły;
 • zbierania i katalogowania dowodów niewłaściwego postępowania z informacją.

Jeśli znasz wagę informacji służących sukcesowi Twojej firmy, chroniąc je skutecznie uzyskujesz korzyści wynikające między innymi z: obniżenia ryzyka prowadzenia działalności, budowania zaufania swoich klientów, spełnienia wymagań prawnych i organizacyjnych, podniesienia prestiżu i wartości firmy, umocnienia kultury organizacyjnej i obniżenia kosztów funkcjonowania.

Będąc zaufanym partnerem wielu firm zachęcamy Cię do podjęcia z nami twórczej współpracy, do której wnosimy przede wszystkim:

 • silną orientację na zabezpieczenie informacji biznesowych wewnątrz Twojej firmy;
 • sprawdzoną wiedzę na temat projektowania reguł i zasad postępowania z informacją;
 • doświadczenia konsultingowe, doradcze i wdrożeniowe;
 • najwyższej klasy technologię rozwiązań;
 • szkolenia;
 • wsparcie posprzedażowe;
 • gwarancję jakości.

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat zapewnienia ochrony informacji wewnątrz Twojej firmy, skontaktuj się z nami