W czasach kradzieży tożsamości i przypadków podszywania się stosowanie tradycyjnych haseł dostępu nie jest wystarczającym zabezpieczeniem zasobów firmowych. Hasła często są skomplikowane, niejednokrotnie zapisywane przez użytkowników w łatwo dostępnych miejscach, jak również przekazywane współpracownikom na czas nieobecności. Ponadto zatrudnianie większej ilości pracowników, ich rotacja oraz funkcjonowanie różnorodnych aplikacji wspierających działalność przedsiębiorstwa niosą ze sobą duże ryzyko związane z wypływem informacji na zewnątrz. Inwestycje w nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa okazują się być niewiarygodne, kiedy bazują one na wcześniej poczynionej błędnej weryfikacji użytkownika.

Znając wartość danych jakie gromadzi organizacja, w której pracujesz zdajesz sobie sprawę jakie ryzyko wiąże się z niestosowaniem odpowiednich rozwiązań zabezpieczających. Uzyskanie przez nieuprawnioną osobę dostępu do krytycznych informacji korporacyjnych na skutek kradzieży lub udostępnienia hasła pociąga za sobą ogromne straty finansowe, problemy i konsekwencje prawne a tym samym utratę prestiżu i spadek pozycji na rynku.

Rozwiązaniem jest podniesienie wiarygodności uwierzytelniania poprzez zastosowanie rozwiązań silnego uwierzytelniania. Rozwiązania wspomagające uwierzytelnianie stanowią szeroką grupę różnorodnych rozwiązań ściśle dobieranych do potrzeb klienta. Umożliwiają centralne przydzielanie dostępu do różnych zasobów, modyfikowanie lub odbieranie uprawnień w przypadku awansu bądź odejścia pracownika. Ponadto pozwalają śledzić i logować wszelkie zdarzenia związane z uwierzytelnianiem, zarówno udanych jak i nieudanych prób dostępu do zasobów.

Specjalizując się w tworzeniu rozwiązań silnego uwierzytelniania proponujemy Ci podjęcie rozmów w zakresie:

 • podniesienia poziomu bezpieczeństwa zasobów firmowych;
 • ujednolicenia i uporządkowania sposobu zarządzania hasłami dostępu;
 • redukcji czasu pracy administratorów;
 • stałego monitoringu ruchu w sieci korporacyjnej;
 • ograniczenia dostępu do istotnych aplikacji;
 • zapobiegania manipulacjom w zakresie administracyjnych ustawień sieci;
 • ograniczenia nakładów na dodatkowe rozwiązania bezpieczeństwa np. monitorowanie ruchu.

Będąc doświadczonym partnerem wielu firm zachęcamy Cię do podjęcia z nami twórczej współpracy, do której wnosimy przede wszystkim:

 • silną orientację na potrzeby Twojej firmy w zakresie ochrony dostępu do zasobów;
 • gruntowną analizę środowiska pod kątem ochrony dostępu;
 • sprawdzoną wiedzę na temat rozwiązań silnego uwierzytelniania;
 • doświadczenie konsultingowe, doradcze i wdrożeniowe;
 • najwyższej klasy technologię sprzętu i oprogramowania;
 • szkolenia;
 • wsparcie posprzedażowe;
 • gwarancję jakości.

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat systemów silnego uwierzytelniania, skontaktuj się z nami. >> Zobacz oferowany przez nas, wielokrotnie nagradzany system DualShield firmy Deepnet Security <<